Làm thế nào để bé tự học tiếng anh có hiệu quả?

Bất cứ trong thời đại nào và học ngôn ngữ nào thì việc tự học đóng vai trò quan trọng. Đây cũng là một trong những bí quyết để học tốt tiếng anh. Vậy bạn đã rèn luyện cho bé tự học tiếng anh như thế nào?

Xem thêm